Lääkehoidon yksilöllinen valinta

Jos lääkkeettömät keinot eivät yksinään auta, voidaan käyttää lääkehoitoa. Sen valintaan vaikuttavat muun muassa unettomuuden luonne, yleinen terveydentila ja mahdollinen lääkitys. Lääkehoitoja pitäisi käyttää vain lyhytaikaisesti. Unettomuuskierteen katkaisu on lääkärin keskeinen tavoite.

Lääke valitaan yksilöllisesti. Sopiva lääkehoito voi helpottaa nukahtamista, lisätä unen määrää tai parantaa unen laatua.

Lääkitys aloitetaan usein bentsodiatsepiinijohdoksella tai pienellä annoksella unettomuuden hoitoon soveltuvaa masennuslääkettä. Yhä enemmän suositaan myös melatoniinia.

Melatoniinia on saatavana lyhyt- ja pitkävaikutteisina valmisteina. Vaikka molemmissa on melatoniinia, ne toimivat elimistössä eri tavoin ja niitä käytetään erilaisten ongelmien hoitoon.

Lyhytvaikutteinen melatoniini on ravintolisä, jota on saatavana ilman reseptiä. Lyhytvaikutteisen melatoniinin vaikutus kestää elimistössä pari tuntia nukahtamisen jälkeen ja se sopii lähinnä aikaeron aiheuttaman rasituksen ja nukahtamisongelmien hoitoon.

Vain lääkärin reseptillä saatavana oleva pitkävaikutteinen melatoniini on depottabletti, joka vapauttaa melatoniinia hitaasti ja jäljittelee näin elimistön omaa hormonieritystä. Se sopii hyvin ikääntyneille, joiden oman elimistön melatoniinin tuotanto on hiipumassa ja uni katkeilee pitkin yötä. Säännöllisesti käytettynä ja oikean aikaan otettuna pitkävaikutteinen melatoniini voi auttaa normalisoimaan uni-valverytmiä ja parantamaan unen laatua.1 2

Lähteet

  1. EPAR, Assessment Report for Circadin. Saatavissa:
  2. Asiantuntijahaastattelu, professori, neurologian erikoislääkäri Markku Partinen, 13.5.2013.