Mistä apua?

Lähes jokainen kärsii jossain elämänsä vaiheessa uniongelmista. Jos ne kuitenkin toistuvat usein, pitkittyvät tai alkavat muuten häiritä jokapäiväistä elämää, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen. Unettomuus on yleinen vaiva kaikissa ikäluokissa, eikä avun hakemisessa ole mitään epätavallista. Hoitavalta lääkäriltä kannattaa varata aikaa keskusteluun uniongelmista, sillä unettomuuden taustalta saattaa löytyä myös jokin muu korjattavissa oleva syy.

Apua saa usein terveyskeskuslääkäriltä, joka pystyy tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin sopivalle erikoislääkärille. Suomen Lääkäriliitto voi Suomen unitutkimusseuran erityispätevyystoimikunnan esityksestä myöntää unilääketieteen erityispätevyyden. Lista henkilöistä, joille on myönnetty unilääketieteen erityispätevyys, löytyy Suomen unitutkimusseuran verkkosivuilta.