Perinteiset unilääkkeet

Unilääkkeiden käyttöä voidaan harkita, jos unettomuuden syitä ei pystytä poistamaan esimerkiksi elämäntapojen muutoksella. Unilääkkeitä eli hypnootteja voidaan käyttää helpottamaan unen tuloa ja pidentämään sen kestoa, mutta vain lyhytaikaisesti. Perinteisiä unettomuuden hoitoon käytettäviä lääkkeitä ovat bentsodiatsepiinit ja bentsodiatsepiinijohdannaiset.

Perinteisiä unilääkkeitä käyttäessä on hyvä muistaa seuraavat asiat:

  • Unihuoltoa pitää jatkaa myös lääkehoidon aikana.
  • Unilääkkeet on tarkoitettu vain tilapäiseen ja lyhytaikaiseen käyttöön.
  • Unilääkettä voi käyttää jaksoittaisesti, vain muutamana iltana viikossa.
  • Unilääke otetaan nukkumaan mentäessä, mutta ei enää kesken unien herätessä.
  • Saman yön aikana ei pitäisi ottaa kahta kertaa unilääkettä.
  • Kaikilla unilääkkeillä voi olla haittavaikutuksia, esim. päiväaikaista väsymystä, aamutokkuraisuutta, muistihäiriöitä, sekavuutta ja aamuyön heräämisiä.
  • Säännöllinen unilääkkeen käyttö tulee aina lopettaa asteittain.