Sedatiiviset masennuslääkkeet

Sedatiivisia eli rauhoittavia masennuslääkkeitä käytetään tilapäisen unettomuuden ja erityisesti pitkäaikaisen unettomuuden hoitoon. Pitkäaikaisen unettomuuden hoitoon sedatiiviset masennuslääkkeet sopivat paremmin kuin esimerkiksi bentsodiatsepiinit ja niiden johdannaiset, sillä ne eivät aiheuta lääkeriippuvuutta. Pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa pienikin annos sedatiivista masennuslääkettä saattaa lievittää unettomuutta paremmin kuin muut perinteiset unilääkkeet.

Lyhytaikaisen unettomuuden hoitoon sedatiiviset masennuslääkkeet eivät ole kovin tehokkaita, sillä niiden vaikutus alkaa vasta muutamien viikkojen kuluttua käytön aloittamisesta. Ne auttavat paremmin sekä masennuksesta että unettomuudesta kärsiviä. Tilapäisen unettomuuden hoidossa sedatiivisia masennuslääkkeitä käytetään pienempinä annoksina kuin masennuksen hoidossa.

Sedatiivisten masennuslääkkeiden mahdollisia haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus ja sydämen rytmihäiriöt. Niitä ei suositella iäkkäämmille ihmisille, sillä ne voivat huonontaa yöllistä hengitystä ja heikentää muistia.